Puhallusvillan asennus

Puhallusvillan asennus tehdään puhalluskoneella, joka on yleensä sijoitettu kuorma-autoon. Tällöin kalusto sisältää suunnilleen päivän puhallustyöhön tarvittavan villamäärän, puhalluskoneen ja letkut.

Mukana on 2 henkilöä, joista toinen syöttää auton katetussa lastitilassa olevaan puhalluskoneeseen villaa ja toinen henkilö on puhalluskohteessa ohjaamassa puhallusletkua. Yleensä autossa on mukana letkua noin 50 – 60 metriä, mutta tarpeen vaatiessa letkua voi olla jopa pari sataa metriä. Letkun halkaisija on yleensä 70 – 100 mm urakoitsijasta riippuen.

Puhallusvillan asennus seiniin

Puhallusvillaa seiniin puhallettaessa puukuituvillan joukkoon sumutetaan vettä, jolloin massa ikään kuin rapataan eristettävään toiselta puolelta auki olevaan tilaan. Kivivillaa käytettäessä villa puhalletaan kuivana mahdollisimman tiukkaan painuman estämiseksi. Puhallusvilla lattiaan puhallettuna saattaa vuosien saatossa painua ja on osa syy lattian kylmyyteen. Villa puhalletaan tällöin ylipaksuuteen painumariskin vähentämiseksi.

Erikoiskalustolla ja hyvällä kokemuksella ja ammattitaidolla voi joku urakoitsija puhaltaa seinään tehdyn reiän kautta vanhan lattian painuneiden eristeiden la lattian väliin täytteeksi uutta puhallusvillaa. Näin vältytään lattian purkamiselta kun eristystä halutaan parantaa.

Puhallusvillan asennus vinoon yläpohjaan

Puhallusvillaa kattoon, tai paremmin sanottuna vinoon yläpohjaan puhallettaessa, villa puhalletaan kantavien kattopalkkien väliin jäävään onteloon niin tiukkaan että painumaa ei tapahdu. Puhallettu tiheys on tällöin noin 50 – 100 % suurempi kuin tavalliseen ristikkorakenteiseen yläpohjaan vapaapuhalluksessa.

Puhallusvillan paino tai paremmin sanottuna tiheys vaihtelee raaka-aineesta riippuen. Tiheys vaihtelee reilusta 10 kg/m3 aina jopa 50 kg/m3 saakka. Keveintä on sideaineeton lasivilla (valkovilla), keltainen lasivilla on 20 – 25 kg/m3, puukuitueriste on noin 30 kg/m3 ja kivivilla 23 – 69 kg/m3. Raskainta voi olla kivivilla silloin kun se on tehty uusiotuotteena raskaista villalevyistä.

Puhallusvillan puhaltaminen vaikuttaa tiheyteen, eli opitut työtavat, koneen säädöt ja letkun pituus sekä puhalluskohteen tekniset asiat vaikuttavat tiheyteen.

Tuulenohjaimet yläpohjassa tulee olla asennettu ennen puhallustyötä. Tuulenohjaimet varmistavat että tuuli ei pääse millään tavoin vaikuttamaan puhallusvillaan. Myös reuna-alueen puhallustyö on helpompi tehdä kunnolla kun tuuliohjain muodostaa reuna-alueelle kotelon.