Eko-Expert Oy on osa kasvavaa EcoUp-konsernia

EcoUp Oy on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö. Konsernin tehtävänä on edistää rakentamisen kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

Suomessa rakennusteollisuuden materiaaliylijäämästä kierrätetään edelleen vain häviävän pieni osa. Rakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä on kirjattu myös maamme hallituksen tavoitteisiin. Keinoja rakentamisen hiilipäästöjen leikkaamiseen ovat mm. puurakentamisen suosiminen ja uusien, energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto. EcoUp-konserni onkin edelläkävijä sekä hiiltä sitovan puukuidun hyödyntämisessä, uusiomateriaalien jalostamisessa ja kiertotalouden prosessien kehittämisessä.

Uutena toimijana EcoUp-konserniin 1.2.2021 tehdyllä kaupalla liittyy Uudenmaan Imupalvelu Oy. Uudenmaan Imupalvelu Oy on vuonna 1980 perustettu ilmalla tapahtuvaan materiaalin siirtoon erikoistunut toimija. Suurtehoimurointia hyödynnetään mm. rakennus- ja purkutyömailla eristeiden ja maa-aineksen siirrossa ja poistamisessa

EcoUp-konserniin kuuluva Eko-Expert keskittyy jatkossa kiertotalouden toimintamallien ja teknologian kehittämiseen sekä uusiomateriaaleista valmistettujen eristeiden tuotantoon, myyntiin ja asentamiseen. Eko-Expertin suurtehoimurointi ja kevennysaine -liiketoiminnot siirtyvät yrityskaupan myötä Uudenmaan Imupalvelun toteutettaviksi. Kauppa vahvistaa EcoUp-konsernin mainittuja liiketoimintoja merkittävästi sekä paikallisesti, etenkin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, mutta myös valtakunnallisesti.

Takaisin pääsivulle

Uusimmat artikkelit

Yleinen

Eko-Expert Oy on osa kasvavaa EcoUp-konsernia

EcoUp Oy on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö. Konsernin tehtävänä on edistää rakentamisen kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.