Eko-Expert on osa EcoUp-konsernia

Eko-Expert on pitkän linjan kiertotalousosaaja, jonka ratkaisut kattavat nykyisellään eristämiseen, eristeiden uusiokäyttöön ja rakennus- sekä purkujätteen hallintaan liittyvät prosessit ja palvelut. Eko-Expert on osa suomalaista EcoUp-kiertotalouskonsernia, jonka tehtävänä on auttaa vähentämään rakentamiseen liittyviä  päästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Keinoina tähän ovat materiaalien uusiokäyttö, hiilineutraalit rakennusmateriaalit ja kiertotaloutta edistävän teknologian kehittäminen.